Introduksjon

Velkommen til din Digitale eksamen for å kvalifisere til EasyLife-instruktør. Din eksamen vil bestå av en quiz med 60 spørsmål. I quizen vil det bli gitt svaralternativer som du kan klikke på. For å få bestått på eksamen kreves det en riktig svarprosent på 70 for å få bestått. Eksamen gjennomføres på tid, og tiden til disp. er 60 minutter. For å gå videre klikk på «Neste Leksjon – Eksamen» under.